TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TRÊN SỞ XD

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG trên sở xây dựng. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ thủ tục, yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ

chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng
chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng do sở Xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời hạn sử dụng là 5 năm.

1. Hồ sơ yêu cầu làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá:

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

– Số năm kinh nghiệm: Đối với bằng kinh tế là 3 năm, đối với ngành khác là 5 năm. 

– Hồ sơ cần thiết làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá: 3 ảnh 3×4, 3 chứng minh công chứng, 3 bằng tốt nghiệp công chứng, 3 giấy chứng nhận bồi dưỡng đã qua lớp kỹ sư định giá công chứng, đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

2. Thời gian:

– Thời gian xét hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá trên sở xây dựng trong vòng 30 ngày

Liên hệ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG


GALLERY HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC:

Tham khảo thêm học phí và lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ mới nhất trong tháng:

+ Khóa học tư vấn giám sát

+ Khóa học quản lý dự án

+ Khóa học đấu thầu

+ Khóa học kỹ sư định giá

+ Khóa học chỉ huy trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *