TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG TRÊN SỞ XÂY DỰNG

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG trên sở xây dựng, hotline 0936455450. Chứng chỉ hành nghề xây dựng do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc, thời hạn là 5 năm.

chứng chỉ hành nghề xây dựng
chứng chỉ hành nghề xây dựng

 

1.1 Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát:

Yêu cầu:

– Kinh nghiệm: 3 năm (tính theo thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp)

– Đã hoàn thành khóa học tư vấn giám sát

Hồ sơ yêu cầu làm chứng chỉ hành nghề xây dựng: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng, trường hợp đã liên thông lên Đại học thì công chứng cả bằng trung cấp hoặc cao đẳng; 03 Chứng minh nhân dân công chứng; 03 chứng nhận hoàn thành khóa học tư vấn giám sát công chứng, đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

a) Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:

– Khảo sát địa chất công trình

– Khảo sát thuỷ văn công trình

– Khảo sát địa hình công trình

b) Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện:

– Dân dụng và công nghiệp
– Công trình giao thông

– Công trình cơ điện dân dụng công nghiệp
– Công trình thuỷ lợi

– Công trình thông tin liên lạc

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
– Giám sát công tác khảo sát xây dựng (bao gồm GS KS địa hình, địa chất, thủy văn)

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió và ĐHKK

– Công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường

– Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV

1.2 Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá:

1.2.1 Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Yêu cầu:

– TN từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật

– 5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt đông xây dựng ít nhất là 03 năm

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo được phép của bộ xây dựng cấp

Hồ sơ cần thiết xin cấp chứng chỉ hành nghề: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ sư định giá công chứng, đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

1.2.2 Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

a. Trường hợp 1

a) Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
b) Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
c) Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng
d) Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

b. Trường hợp 2

Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

1.3 Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực kiến trúc sư:

(Căn cứ QĐ số: 91/BXD-ĐT, 23/2000/QĐ-BXD, 12/2005/QĐ-BXD, 15/2005/QĐ-BXD & thông tư số 12/2009/TT-BXD)

– Có bằng TNĐH trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng
– Có 5 năm kinh nghiệm

CÁC LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ:

a) Thiết kế quy hoạch xây dựng;

b) Thiết kế kiến trúc công trình;

c) Thiết kế nội-ngoại thất công trình

1.4. CÁC LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

– Thiết kế kết cấu công trình

– Thiết kế tổng mặt bằng
– Thiết kế điện công trình

– Thiết kế hệ thống cơ điện trong công trình DD & CN

– Thiết kế cấp thoát nước

– Thiết kế công trình Thủy Lợi
– Thiết kế công trình Xử lý nước trong công trình DD& CN
– Thiết kế công trình Giao Thông

 

Liên hệ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề xây dựng:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG


GALLERY HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC:

Tham khảo thêm học phí và lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ mới nhất trong tháng:

+ Khóa học tư vấn giám sát

+ Khóa học quản lý dự án

+ Khóa học đấu thầu

+ Khóa học kỹ sư định giá

+ Khóa học chỉ huy trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *