Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình trên sở xd

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH trên sở xd. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ thủ tục, yêu cầu kinh nghiệm, trình độ… 1. Bao gồm các chứng chỉ Read More …

TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG trên sở xây dựng, yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm và trình độ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (chuyên ngành phù hợp) Tư Read More …