TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN SỞ XD

Tư vấn CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ trên sở xd, mọi thông tin chi tiết về hồ sơ và thủ tục, yêu cầu kinh nghiệm và trình độ. Hotline 0936.455.450 Chứng chỉ hành nghề giám sát Read More …

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT trên sở xây dựng. Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm và trình độ tốt nghiệ từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù Read More …