Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình trên sở xd

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH trên sở xd. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ thủ tục, yêu cầu kinh nghiệm, trình độ… 1. Bao gồm các chứng chỉ Read More …

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ TRÊN SỞ XD

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ trên sở xây dựng hotline: 0936455450. Yêu cầu có từ 5 năm kinh nghiệm, và tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư do Read More …