Mở lớp học bồi dưỡng tư vấn giám sát công trình xây dựng mới nhất, cấp chứng chỉ

Mở lớp học bồi dưỡng tư vấn giám sát công trình xây dựng mới nhất tại Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng. Cấp chứng chỉ giám sát công trình xây dựng. 1. Chương trình khung khóa học: Phần 1: Luật Xây Read More …