Khóa học đánh giá dự án đầu tư, cấp chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ mới nhất, học phí 800.000đ, khai giảng hàng tháng toàn quốc, nhiều ưu đãi cho học viên 1. Mục tiêu khoá học đánh Read More …