TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT trên sở xây dựng. Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm và trình độ tốt nghiệ từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù Read More …