TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT trên sở xây dựng. Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm và trình độ tốt nghiệ từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù Read More …

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRÊN SỞ XD

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT trên sở xd, hotline 0936455450. Chứng chỉ do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc, thời hạn là 5 năm. 1.1 chứng chỉ hành nghề tư Read More …