TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐIỆN TRÊN SỞ XÂY DỰNG

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT ĐIỆN trên sở xây dựng, hotline: 0936455450. Yêu cầu có từ 3 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp Chứng chỉ tư vấn Read More …

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG TRÊN SỞ XÂY DỰNG

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG trên sở xây dựng, hotline 0936455450. Chứng chỉ hành nghề xây dựng do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc, thời hạn là 5 năm.   1.1 Tư vấn Read More …