KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN ĐẤU THẦU 2 KHÓA/THÁNG

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VỀ ĐẤU THẦU, uy tín, 2 khóa/tháng, ko bị lùi lịch kgiảng, hotline 0936.455.450 THÔNG BÁO (V/v: khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu, cấp chứng chỉ tư vấn Read More …