Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được khai giảng hàng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu tập huấn nâng cao nghiệp vụ dành cho cán bộ Xây Dựng. 1. Thời gian Read More …