Trả lời câu hỏi bằng cao đẳng, trung cấp có làm chứng chỉ tư vấn giám sát được không?

Nhiều bạn có thắc mắc bằng cao đẳng, trung cấp có làm chứng chỉ tư vấn giám sát được không? Vấn đề này đã có quy định rất rõ của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề Read More …