Lớp bồi dưỡng chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Lớp bồi dưỡng chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được khai giảng hàng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu tập huấn nâng cao nghiệp vụ dành cho cán bộ Xây Dựng. 1. Thời gian và địa Read More …