TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT trên sở xây dựng. Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm và trình độ tốt nghiệ từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp

DỊCH VỤ LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG, ĐỊA CHẤT

chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, địa chất do sở Xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời hạn sử dụng là 5 năm.

1. Hồ sơ yêu cầu làm chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, địa chất:

+ Yêu cầu:

– Kinh nghiệm: 3 năm

– Đã hoàn thành khóa học giám sát thi công

Hồ sơ cần thiết làm chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, khảo sát địa chất: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS công chứng, 2 đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

+ Bao gồm các chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình

– Khảo sát thuỷ văn công trình

– Khảo sát địa hình công trình

2. Thời gian và yêu cầu về trình độ:

– Thời gian sở xây dựng xét hồ sơ trong vòng 30 ngày

– Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp, và có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

Hãy liên hệ để được tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề:

+ Đăng ký:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG


GALLERY HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC:

Tham khảo thêm học phí và lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ mới nhất trong tháng:

Khóa học tư vấn giám sát

Khóa học quản lý dự án

Khóa học đấu thầu

Khóa học kỹ sư định giá

Khóa học chỉ huy trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *