Thời hạn của bằng chứng chỉ tư vấn giám sát công trình

Quy định về thời hạn của bằng chứng chỉ tư vấn giám sát công trình. Trước hết cần hiểu bằng tư vấn giám sát công trình là cách hiểu theo văn nói, bản chất của nó chính là chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình.

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình do sở Xây dựng cấp, có giá trị hoạt động trên toàn quốc, thời hạn sử dụng là 5 năm. Hết 5 năm lại lên sở XD để xin cấp lại.

– Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình:

+ Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp

+ Có từ 3 năm kinh nghiệm hoạt động từ khi ra trường

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát (Chứng nhận này không có thời hạn sử dụng)

Những thông tin trên đây hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu thêm về thời hạn sử dụng của bằng chứng chỉ tư vấn giám sát công trình.

 

Tham khảo các khóa học xây dựng:

Khóa học Tư vấn giám sát thi công

Khóa học Quản lý dự án

Khóa học An toàn lao động

Khóa học đấu thầu


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *