Trả lời câu hỏi bằng cao đẳng, trung cấp có làm chứng chỉ tư vấn giám sát được không?

Nhiều bạn có thắc mắc bằng cao đẳng, trung cấp có làm chứng chỉ tư vấn giám sát được không? Vấn đề này đã có quy định rất rõ của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát như sau:

 

Khoản 4 điều 6 thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây Dựng có quy định rõ về điều kiện xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát:

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Có các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

d) Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

đ) Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp;

 Như vậy Quý học viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp là hoàn toàn có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng.

 

Tham khảo các khóa học xây dựng:

Khóa học Tư vấn giám sát thi công

Khóa học Quản lý dự án

Khóa học An toàn lao động

Khóa học đấu thầu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *