TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG trên sở xây dựng, yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm và trình độ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (chuyên ngành phù hợp)

DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG
TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng. Chứng chỉ do sở Xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời hạn sử dụng là 5 năm.

1. Hồ sơ yêu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát:

+ Yêu cầu:

– Kinh nghiệm: 3 năm

– Đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát

Hồ sơ cần thiết xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS công chứng, 2 đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu của sở XD), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

+ Bao gồm các chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình

2. Thời gian xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát:

– Thời gian xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề trên sở xd không quá 45  ngày

Liên hệ ngay để được tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng:

+ Đăng ký:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG


GALLERY HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC:

Tham khảo thêm học phí và lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ mới nhất trong tháng:

+ Khóa học tư vấn giám sát

+ Khóa học quản lý dự án

+ Khóa học đấu thầu

+ Khóa học kỹ sư định giá

+ Khóa học chỉ huy trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *