Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình trên sở xd

TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH trên sở xd. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ thủ tục, yêu cầu kinh nghiệm, trình độ…

1. Bao gồm các chứng chỉ hành nghề giám sát:

a) Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình lĩnh vực khảo sát xây dựng:

– Khảo sát địa chất công trình

– Khảo sát thuỷ văn công trình

– Khảo sát địa hình công trình

b) Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện:

– Dân dụng và công nghiệp
– Công trình giao thông

– Công trình cơ điện dân dụng công nghiệp
– Công trình thuỷ lợi

– Công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường

– Công trình thông tin liên lạc

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
– Giám sát công tác khảo sát xây dựng (bao gồm GS KS địa hình, địa chất, thủy văn)

– Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Thông gió và ĐHKK

– Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV

2. Hồ sơ yêu cầu:

+ Yêu cầu:

– Kinh nghiệm: 3 năm

– Đã hoàn thành khóa học tư vấn giám sát 

+ Hồ sơ cần thiết làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: 03 ảnh 3×4; 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) công chứng; 03 Chứng minh thư công chứng; 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS công chứng, 2 đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu của sở XD), 2 đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), 2 bản kê khai kinh nghiệm công tác theo mẫu đã ban hành có xác nhận của công ty chủ quản.

3. Thời gian:

– Thời gian xét cấp chứng chỉ hành nghề trên sở xây dựng không quá 45 ngày 

 

Hãy liên hệ để được tư vấn làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG


GALLERY HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC:


Tham khảo thêm học phí và lịch khai giảng các khóa học nghiệp vụ mới nhất trong tháng:

Khóa học tư vấn giám sát

Khóa học quản lý dự án

Khóa học đấu thầu

Khóa học kỹ sư định giá

Khóa học chỉ huy trưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *